BANNER

BAŞKANIN MESAJI

Hasan Sabit ALTA

Varoluşundan bu güne Orta Asya’dan Anadolu’ya gelene kadar 17 Türk devleti kuran; yiğitliğin, mertliğin, gücün, kuvvetin ve cesaretin simgesi olan atalarımız, yaşamları boyunca meydanlarda centilmenliğini göstermiş, sporun bir yaşam felsefesi olduğuna inanmıştır. Kriketin etik değerleri olan adil oyun, sportmenlik, centilmenlik, kurallara uyma ve işbirliği bize en uygun değerlerdir ve bu yüzdendir ki, kriket oynamak bize çok yakışır. Kriketin ruhu ezelden beri bizde vardır ve ebedi olarak var olacaktır. Bizleri bir arada getiren büyük bir aile olmamız ve sahip olduğumuz spor ahlakıdır. Bu ahlakla, ailemiz büyüyecek, Türk ve dünya spor tarihine adımız yazılacaktır.

Kriketçi dinle:
-Korkuyu öğrenmek hayatın bir parçasıdır; korkuyu öğren ama korkma;
-Hedeflerini yüksek tut, ulaşmak için plan yap, başarmak için çok çalış, engelleri aşmak için mücadele et;
-İnancını yüksek tut, azminle destekle, hareketlerinle göster, ahlakınla örnek ol;
-Yazmasını bilirsen, senden sonra gelenlere destan bırakırsın.

Our ancestors, who founded 17 Turkish states from their existence to this day from Central Asia to Anatolia, and are the symbols of bravery, chivalry, power, strength and courage; have shown their gentlemanliness in the squares throughout their lives and believed that sports is a philosophy of life. The ethical values of cricket such as fair play, sportsmanship, gentlemanliness, obeying the rules and cooperation are the values that suit us the best, and that is why it suits us well to play cricket. The spirit of cricket has been with us forever and will exist eternal. What brings us together is the fact that we are a big family and the morals we have. With this morality, our family will grow and our name will be written in Turkish and world sports history.

Cricketer, listen:
-Learning to fear is part of life; learn fear, but do not be afraid;
-Set your goals high, plan to achieve, work hard to success, struggle to overcome obstacles;
-Keep your faith high, support it with your determination, show it with your actions, be a model with your ethical values;
-If you know how to write, you will leave an epic for those who come after you.